3 Maja 2019 r. 3 Maj 2019 r.
Obchody Uroczystości Uchwalenia Konstytucji 3Czytaj więcej...
Ukraina 2012 - Okopy Św. Trójcy Ukraina 2010
Kresowym szlakiem - Ukraina 2010 roku JakCzytaj więcej...
Zabrze 2009 Zabrze 2009
2009 rok - Zabrze (Królowa Luiza, Guido) -Czytaj więcej...

Dolinki Krakowskie
Wycieczka do Dolinek Krakowskich { zobacz album}

27 kwietnia 2008 cały autobus żądnych poznania czegoś nowego turystów wyjechało z Dobczyc aby zobaczyć piękne Dolinki Krakowskie. Zaproponowano następującą trasę: Bolechowice – Brama Bolechowicka - Karniowice - Dolina kobylańska - Będkowice - Dolina Będkowska - Jaskinia Nietoperzowa (Jerzmanowice).

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” w obrębie Jurajskich Parków Krajobrazowych powołany został do życia 2 grudnia 1981 w celu zachowania najbardziej cennych zasobów przyrodniczych, geologicznych, zabytkowych i krajobrazowych.

A więc do zwiedzania:

BOLECHOWICE – wieś wzmiankowana w 1243 r. Na uwagę zasługuje kościół p.w. Piotra i Pawła (XIV–XX w.) oraz zespół dworski z XVIII–XX w.: dwór, spichlerz, budynki folwarczne i park krajobrazowy.

WĄWÓZ BOLECHOWICKI – powierzchnia 21 ha – jest to częściowy rezerwat krajobrazowy. Malownicze formy skalne ( Brama ), lasy sosnowo – dębowe, roślinność naskalna; w pobliżu wylotu doliny jest źródełko – pomnik przyrody.

KARNIOWICE – wieś z 1383 r. Jest to krótka ulicówka. Warte uwagi są: zespół dworski i kaplica w parku dworskim z XVII w.

DOLINA KOBYLAŃSKA – długość ok. 4 km. Dnem płynie potok Kobylanka. Wylot Doliny zamknięty jest bramą skalną za która ciągnie się wąwóz o stromych skalnych zboczach. Znajduje się tu w grocie skalanej kapliczka Matki Boskiej z 1914r.

BĘDKOWICE wieś położona na wierzchowinie pomiędzy Doliną Kobylańską a Doliną Będkowską.

DOLINA BĘDKOWSKA – jedna z najdłuższych dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (7-8 km). Podobnie jak w dwóch wcześniejszych dolinach, można w niej obserwować niemal wszystkie formy geologiczne i zjawiska charakterystyczne dla krasu. Na Potoku Będkowskim znajduje się największy na całej Jurze wodospad zwany Szumem lub Szerokim.

JASKINIA NIETOPERZOWA - znajduje się w górnej części Doliny i jest jedną z bardzo licznych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Udostępniona do Zwiedzania.

Wrażeń co niemiara, bardzo ciekawe krajobrazowo obiekty, można było się wyhasać (dzieci), pospacerować i pooddychać takim rześkim podkrakowskim powietrzem. Prowadzący zadbali o wiele atrakcji i wspomnienia zostaną w pamięci tych, którzy zdecydowali się wybrać w ten wczesny wiosenny czas z domu.

Spisał St. Malara na podstawie wspomnień i notatek Majki Gierlach