Skansen w DobczycachLekcje ginących talentów realizowane w ramach zadania „Kształtowanie lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o zachowanie i odnowę dziedzictwa kulturowego Subregionu Małopolski”- w formie wspierania zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W warsztatach tych bierze udział 13 gmin z Rejonu Beskidka: Żegocina, Trzciana, Łapanów, Gdów, Raciechowice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice, Tokarnia, Lubień, Lanckorona, Stryszów, Mucharz. Z każdej gminy w warsztatach „Lekcje ginących talentów” bierze udział grupa 40 dzieci z opiekunami.

Zajęcia dotyczą:

  • ceramiki i garncarstwa,

  • bibułkarstwa,

  • przygotowania ozdób okazjonalnych,

  • plastyki obrzędowej.

Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z ginącymi zawodami, prezentowanymi w Skansenie w Dobczycach, w którym odbywają  się zajęcia. Warsztaty mają  na celu praktyczne zdobycie umiejętności w zanikających zawodach a także kształtowanie przywiązania do polskiej tradycji kulturowej. Klasa IV i V ze Szkoły Podstawowej w Stadnikach brała udział w tych warsztatach.

Pytlak Teresa