kasztelan kazimierz kowalski9 sierpnia 2011 roku zmarł Kazimierz Kowalski, długoletni członek Oddziału PTTK w Dobczycach, przewodniczący Komisji Opieki nad Zabytkami, Honorowy Kasztelan Zamku Dobczyckiego.

Śp. Kazimierz Kowalski urodził się 22 marca 1927 r. Jego bezinteresownego wkładu w pracę społeczną na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobczyckiej nie da się przecenić.W 1944 r. ukończył Rzemieślniczą Szkołę Zawodową i rozpoczął naukę zawodu w tajnej garbarni Antoniego Tomonia, którą zakończył egzaminem czeladniczym.

Pasją, która rozwijała się już latach gimnazjalnych było aktorstwo. Po wyzwoleniu wstąpił do chóru kościelnego oraz Amatorskiego Zespołu Teatralnego, z którym związany był przez 25 lat.

Zespół aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym powiatu, a Kazimierz Kowalski był jego głównym aktorem i animatorem wielu poczynań. Środki pozyskiwane ze spektakli przeznaczane były na cele społeczne, przede wszystkim na odbudowę zamku w Dobczycach. Po zakończeniu działalności teatru uchronił przed zniszczeniem liczącą prawie sto lat dekorację sceniczną.

Od 1953 r. przez 37 lat był kierownikiem kina „Raba” w Dobczycach, a później pracownikiem kina objazdowego w Myślenicach. Kino to obsługiwało powiat krakowski, nowotarski i bocheński. Oprócz wynikających z tego faktu obowiązków wkładał w tę pracę swój prywatny czas, zaangażowanie i serce. Społeczną działalność w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym rozpoczął w 1957 r. Równocześnie należał do Komisji Opieki nad Zabytkami działającej przy PTTK i opiekował się zabytkami gmin Dobczyce, Raciechowice, Gdów, Wiśniowa. Ostatnio pełnił funkcję przewodniczącego Komisji. Od początku istnienia Oddziału PTTK w Dobczycach był członkiem zarządu. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie skarbnika.

Głównym sukcesem Kazimierza Kowalskiego był współudział w odgruzowaniu i odbudowywaniu zamku w Dobczycach. Brał czynny udział w pracach wykopaliskowych i rekonstrukcyjnych na Wzgórzu Zamkowym. Dbał o poszukiwanie materialnych świadków przeszłości w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów związanych z tradycją i obrzędowością regionu. Był aktywnym przewodnikiem po muzeum. Jako, że był ostatnim z rodu Kowalskich, którzy wskrzesili zamek, był żywą legendą i historią. Prowadził wiele zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Był inspiratorem i skarbnicą wiedzy dla młodszych społeczników i działaczy. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach społecznych i kulturalnych miasta.

Kazimierz Kowalski był również członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Dobczyc, który patronuje odnowie pomników, kapliczek i zabytkowych nagrobków na cmentarzu Jeleniec w Dobczycach. Mimo licznych obowiązków zawodowych i społecznych zawsze znajdował czas na uczestnictwo i prowadzenie pielgrzymek do miejsc kultu religijnego (w Kalwarii był 110 razy, w Częstochowie 50 razy, w Licheniu 20 razy). Był aktywnym członkiem Klubu Seniora. Przewodniczył również pielgrzymkom do Mogiły i Łagiewnik.

Za swoją pracę otrzymał wiele odznak i wyróżnień, m.in.:

  • Srebrną Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej,
  • Złoty Krzyż Zasługi,
  • Srebrną Odznakę za Zasługi w Pracy Społecznej Związku Chórów i Orkiestr,
  • Złotą Odznakę Przyjaciela Ziemi Dobczyckiej,
  • Złotą Odznakę Za Opiekę nad Zabytkami (nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  • Medal 50–lecia PTTK za wybitne zasługi dla PTTK,
  • Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”,
  • Tytuł „Społecznika Roku 2010 Powiatu Myślenickiego”.

W Zmarłym utraciliśmy serdecznego Przyjaciela i Człowieka całym sercem oddanego Ziemi Dobczyckiej, a w szczególności Muzeum Regionalnemu PTTK.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach