Lipnica MurowanaNiedzielę Palmową A.D. 2011 r. postanowiliśmy spędzić uczestnicząc w 53 konkursie palm wielkanocnych w Lipnicy Murowanej, a także idąc wiosennym spacerkiem ok. 10 km pasmem Śpilówki (516 m). Była to pierwsza wycieczka w programie gminnym pt. „Aktywni i świadomi” mająca na celu aktywizację rozwoju fizycznego i wzbogacanie wiedzy przyrodniczej i kulturowej wśród mieszkańców gminy.

(Zdjęcia można oglądać tutaj)

Na dzień przed pierwszą wiosenną pełnią, pogoda trzymała nas w dyscyplinującym chłodzie, a księżyc w znaku Wagi i atmosfera kolorowego święta w dobrym nastroju. Autokar zapełniony do ostatniego miejsca powiózł nas trasą przez Stadniki, Zręczyce i Łapanów do Lipnicy. Kazio Gierlach, który objął wyprawę opieką merytoryczną przewodnika, opisywał położenie geograficzne i ciekawsze punkty widziane z okien autobusu, a Basia Hankus (niżej podpisana) opowiadała o historii palm wielkanocnych.

Lipnica tego dnia przywitała nas wzmożonym ruchem, a także dużą ilością „aniołów stróżów” bezpieczeństwa, gdyż podobnie jak my, także główna osoba w państwie, prezydent Bronisław Komorowski z małżonką Anną wybrali się do miasteczka św. Szymona lipnickiego, by uczcić tradycję.

Po mszy św. w kościele św. Andrzeja podziwialiśmy palmy ustawione na rynku, oraz nadzwyczajne wysiłki twórców, by je ustawić na jakiś czas w pionie, co nie dziwi, wziąwszy pod uwagę, że laureatka tegoroczna osiągnęła rekord (pobijany każdego roku) i miała aż 36,5 m. wysokości. Kramy z wyrobami rzemiosła artystycznego, miejscowymi wypiekami, mięsiwem, dekoracjami wielkanocnymi, były wyjątkowo bogate.

Do godz. 11-tej trwała procesja, oraz przemówienia prezydenta i włodarzy miasta. Wedle planu mieliśmy potem zwiedzać inne atrakcje Lipnicy, a to: kościół św. Szymona, kościół św. Leonarda i dwór rodziny Ledóchowskich., co udało się jedynie połowicznie, gdyż obiekty były zamknięte ze względu na ochronę głowy państwa. Uznaliśmy to za mocno przesadzone, niemniej urok cmentarnego kościółka św. Leonarda jest tak przemożny, że wystarczyło uruchomić wyobraźnię, by stojąc nawet u jego zamkniętych wrót odczuć atmosferę wnętrza. Na podjeździe dworu Ledóchowskich porozmawialiśmy o dwóch niezwykłych siostrach: bł. Marii Teresie i św. Urszuli (Julii) a także o historii rodziny, która mocno wpisała się w polska ziemię.

Około południa grupa na czele z Kaziem wyruszyła na przejście piesze pasmem Śpilówki, wśród dzielnych piechurów było sporo dzieci i dla nich to, szczególnie pierwsza wiosenna wyprawa była okazją do zabawy i beztroskiej obserwacji natury.
Wróciliśmy szczęśliwie gdowską szosą, zdrowi, zadowoleni z apetytem na więcej.

Spisała do kroniki Basia Hankus